Om MAK

MAK er en sosial organisasjon som jobber for å øke konkurransekraften til Norge og norsk næringsliv gjennom å fremme interkulturell kompetanse som et konkurransefortrinn. MAK består av Norges største nettverk av unge ledertalenter med mangfoldsbakgrunn eller interkulturell kompetanse.

Mer om MAK

MAK ble etablert av en gruppe unge talenter med interkulturell og mangfoldig bakgrunn som ønsket å synliggjøre kunnskapsressursene i språk og kulturer i 2015. Målet var å synliggjøre dette som et konkurransefortrinn i kombinasjon med faglig kompetanse for Norge og norsk næringsliv i en stadig mer globalisert verden. Dette gjør vi fortsatt gjennom å etablere et nettverk hvor likesinnede møtes, få inspirasjon og deler faglig kompetanse. Samtidig har vi også tatt en bredere rolle i samfunnsdebatten.

MAK består av en ledelse, ressursgruppe, fagråd og et styre. Ledelsen består av unge mangfoldige yrkesaktive talenter med bakgrunn fra ulike deler av næringslivet. I tillegg har vi en utvidet ressursgruppe som består av aktive bidragsytere i ulike deler av organisasjonen. Les mer om ledelsen og ressursgruppen her.

MAK består i dag av et nettverk på over 400 unge talenter med mangfoldig og interkulturell bakgrunn. Vårt utvidede nettverk inkluderer også toppledere fra offentlig og privat næringsliv, ambassadører, investorer, gründere, entreprenører, studenter og andre med interesse for dette fagfeltet og/eller målgruppe.

Gjennom å skape møteplasser og bygge broer, ønsker vi å utvide nettverkets faglige verktøykasse, og bidra til å synliggjøre talentene ovenfor toppledere og beslutningstakere i norsk næringsliv.

I praksis gjør vi med nettverkstreff, inspirasjonskvelder, seminarer, faglige workshops, i tillegg til en årlig konferanser.

Vi løfter frem mangfold og interkulturell kompetanse som et konkurransefortrinn for Norge og norsk næringsliv.

Vår ambisjon er å bidra til å øke mangfoldet blant toppledelsene og styrene i norsk næringsliv. Å bygge relevant plattform for å utvikle ledere med interkulturell bakgrunn er essensielt for å øke denne andelen.

0+
Personer i nettverket
0+
Nasjonaliteter
0%+
Snakker minst 3 språk eller flere
0%
Kvinner

Noen av våre partnere og bidragsytere