Om MAK

/Om MAK
Om MAK2017-04-14T21:40:19+00:00

Om MAK

MAK er en sosial organisasjon som jobber for å øke konkurransekraften til Norge og norsk næringsliv gjennom å fokusere på interkulturell kompetanse som et konkurransefortrinn. MAK består av Norges største nettverk av unge ledertalenter med mangfoldig / interkulturell bakgrunn eller interesse for interkulturell kompetanse.

Mer om MAK

MAK i nåværende form ble etablert våren 2015 av en gruppe unge talenter med interkulturell og mangfoldig bakgrunn som ønsket å synliggjøre ressursen som lå i det å ha forståelse for flere språk og kulturer. Målet var å synliggjøre dette som et konkurransefortrinn i kombinasjon med faglig kompetanse for Norge og norsk næringsliv i en stadig mer globalisert verden. Utgangspunktet for MAK var å etablere et nettverk for likesinnede hvor de kunne møtes, få inspirasjon og dele faglig kompetanse, men har i løpet av de siste to årene fått en bredere samfunnsrelevant rolle hvor målgruppen både er nettverket og næringslivet.

MAK består av en ledelse, ressursgruppe, fagråd og et styre. Ledelsen består av unge mangfoldige yrkesaktive talenter med bakgrunn fra ulike deler av næringslivet. I tillegg har vi en utvidet ressursgruppe som består av aktive bidragsytere i ulike deler av organisasjonen. Les mer om ledelsen og ressursgruppen her.

Vi har i dag et nettverk på over 400 unge talenter med mangfoldig og interkulturell bakgrunn, i tillegg til toppledere fra offentlig og privat næringsliv, ambassadører, investorer, gründere, entreprenører, studenter og andre med interesse for dette fagfeltet og/eller målgruppe med i vårt utvidede nettverk.

Vi arbeider med å skape en arena for å bygge broer og skape kontakt mellom disse, bidrar til at gruppen øker sin faglige verktøykasse, og bidrar til å synliggjøre talentene ovenfor toppledere og beslutningstakere i norsk næringsliv.

I praksis gjør vi dette gjennom våre nettverkstreff, inspirasjonskvelder, seminarer, faglige workshops, i tillegg til to større årlige konferanser, en rundt Ledelse og Lederskap og en rundt Innovasjon og Entreprenørskap.

Gjennom å definere et positivt narrativ rundt mangfold, ønsker MAK å være med på å synliggjøre potensialet som ligger i mangfold og interkulturell kompetanse som et konkurransefortrinn for Norge og norsk næringsliv.

MAKs langsiktige ambisjon er å bidra til å øke mangfoldet blant toppledelsene og styrene i norsk næringsliv. Å tilrettelegge for relevant plattform for å utvikle ledere med interkulturell bakgrunn er essensielt for å øke denne andelen på sikt.