MAK fikk muligheten enda en gang til å besøke Google Norges hovedkontor for en flott samling med Norges direktør, Jan Grønbech. Tema for kvelden var disrupt, or be disrupted. En liten gruppe fra MAK-nettverket og KOSC-vinnerlagene deltok i denne samlingen.
Grønbech delte sitt perspektiv rundt endringene som påvirker de fleste arbeidsplasser på bakgrunn av den eksponentielle teknologiske utviklingen og innovasjonen, samt vektla Grønbech hvordan verden slik vi kjenner den i dag, vil møte vesentlige endringer det neste tiåret. Grønbech formidlet også Googles perspektiv på disse endringene, i tillegg til hvordan utviklingen kommer til å påvirke norsk næringsliv i årene fremover. Vi hadde en opplysende kveld med interessante samtaler om usikkerheten i fremtidens arbeidsmarked, om behovet for effektiviseringen av transportsystemene, endringene i bankvirksomheten og muligheter for fremtidige Startups.
Vi i MAK ønsker å takke Jan Grønbech for enda en inspirerende, lærerikt og tankevekkende aften, og for å være en god støtte for MAK og vårt arbeid.