MAK arrangerte i samarbeid med Innovasjon Norge «Innoversity konferanse» 9. mai på Stratos konferansehus i Oslo.

Konferansen tok sikte på hvordan mangfold kan styrke norsk næringsliv i møte med global konkurranse og nye markeder, og hvordan mangfold kan øke innovasjon og lønnsomhet. Internasjonal forskning viser nemlig at økt mangfold i form av etnisitet, kulturell bakgrunn, kjønn, og alder kan bidra til mer innovasjon, forbedre økonomiske resultater og øke konkurransefortrinnet for selskaper og samfunnet generelt ved å omfavne mangfold som en ressurs.

På konferansen hadde vi derfor gleden av å høre på flere dyktige foredragsholdere, blant annet uttalte Statssekretær Dilek Ayhan seg, i tillegg til byrådsleder, Geir Lippestad, kanadiske ambassadøren Artur Wilczynski og representanter for Google, McKinsey, King og Kahoot som alle tok for seg tema mangfoldssatsing i Norge. De delte sine praktiske eksempler fra egne virksomheter på hvordan og hvorfor de jobber med mangfold og inkludering.

For vi vet at Norge tradisjonelt sett ikke vært et land med stor mangfoldsatsing, men dette ser vi er i ferd med å endre seg, noe som byr på mange muligheter for Norge og norsk næringsliv i årene fremover.

Innovasjon Norge vil blant annet jobbe i enda større grad med å sette mangfold på agendaen.  Direktør for gründer- og oppstartbedrifter Pål T. Næss hevder at norske bedrifter konkurrerer i stadig større grad om å tilby produkter og løsninger til verdens største middelklasse og andre internasjonale markeder. Det krever et oppdatert norsk industri- og næringsliv som raskt kan tilpasse seg nye forhold, se behovene som oppstår og forstå de markedene som er lønnsomt og konkurransedyktige å operere i. 1

MAK vil også legge inn enda mer innsats i tiden fremover med å lede og forme arbeidet med mangfold i Norge, samt bidra til å skape mer bevisstgjøring på mangfold og interkulturell kompetanse som et konkurransefortrinn blant norske bedrifter.