«You can not only unlock your potential, but you can make it grow».

MAK arrangerte en inspirerende kveld i samarbeid med Microsoft Norge den 29. Mars 2016. Tema for samlingen var mangfoldsstrategi, reverse mentoring og growth mindset. Kvelden ble innledet av National Tech Officer, Shahzad Rana, som snakket om Microsofts «Diversity Strategy» og vektla hvor viktig det er å ha fokus på å utvide sin egen horisont for å tiltrekke seg nye muligheter.

Microsoft har lenge vært kjent for sitt Reverse Mentoring program, hvor de gir unge talenter muligheten til å være mentor for en erfaren leder i organisasjonen. Magnus Lie, mentor for tidligere leder, Michael Jacobs, delte spennende erfaringer fra sin tid som mentor.

Avslutningsvis snakket Henrik Høst, Direktør for privatmarked og konsument om hvordan Microsoft jobber med «Growth Mindset»-konseptet i selskapet for å fremme sine ledertalenter. Høst konkluderte med å si at «by growing your mindset, you grow your believes, your attitude and your effort».

MAK takker alle som deltok på arrangementet, og spesielt takk til Microsoft for et godt samarbeid!