14. mars arrangerte MAK faglig samling med tre høyt kompetente og inspirerende bedriftsledere hos Deichmanske bibliotek i Oslo. Tema for samlingen var teknologi og ledelse. Vi hadde gleden av å høre på Kimberly Lein-Mathisen (CEO / GM av Microsoft Norge), Silvija Seres (president i Polyteknisk forening) og Jan Grønbech (CEO i Google Norge). De tre delte sine perspektiver på hvordan den teknologiske utviklingen endrer vår dagligdagse liv så vel som våre profesjonelle yrkesliv.
Vår første keynote, Jan Grønbech, delte sine perspektiver på disruptive teknologier, og hvordanmarkeder og forretningsmodeller er i rask endring på bakgrunn av den eksponentielle teknologiske utviklingen. På den ene siden skaper dette nye muligheter og optimale løsninger for mennesker som er interessert i for eksempel Google Home, Emergency Engangs Drones o.l., men på den andre siden skaper dette også noen utfordringer. For Norge betyr det utfordringer i form av å miste jobbene vi har i dag, men også å skape nye som vil kreve blant annet en endring fra den tradisjonelle måten å drive forretninger på. Grønbech nevnte at det estimeres at hele 65 % av jobbene vi i dag utdanner oss til ikke lenger vil eksistere i fremtiden. For bedriftsledere vil det bety å utvikle og realisere forretningsmodeller som bidrar til å løse utfordringer og problemer.
Vår andre keynote, Kimberly Lein-Mathisen tok for seg Microsofts syn på teknologi og ledelse fra et b2b perspektiv. Hun snakket om hvordan «Big Data», «Cloud computing» og den digitale transformasjonen har skapt en endring i holdning rundt digitalisering i selskaper. Fra å si «dette er ikke noe for oss», til «hvordan kan vi bruke dette i vårt selskap» er holdningsendringer som preger mange ledere i dag. Hvordan vi kan gå fra innhold til kontekst og bruke store mengder datainformasjon for å forstå hva som faktisk vil skape verdi for kundene blir stadig viktigere for selskaper. Datakapasiteten er større og billigere enn noen gang i «cloud computing» systemene, slik at både nyetableringer og etablerte bedrifter kan åpne opp for nye forretningsmodeller. Lein-Mathisen understreket også at en utfordring som vil oppstå for selskaper her vil være i forhold til personvern og informasjonssikkerhet. Dette blir kritiske og viktige områder som bedrifter må ta hensyn til. Det skal derimot i praksis være tryggere med «skylagring» enn med eksterne harddisker for datalagring.
For ledere i vår tid, snakket Kimberly om viktigheten av å ha en holdning av livslang læring og «moving from a fixed mindset to developing a growth mindset”. Å tillate seg selv å eksperimentere og prøve nye områder, nye ideer, få nye erfaringer og perspektiver som kan bidra til å utvide og utvikle eksisterende forretningsmodeller og strategier. Å utvide produkter til tjenester, det du tilbyr som et produkt, kan du forsøke å tilby som en tjeneste. Dermed skaper du mer verdi ut fra et «eksisterende» produkt for dine kunder.
Vår siste keynote, Silvija Seres avsluttet kvelden med verdifulle tips om hvordan det praktiske liv bør endres i takt med endringene i den digitale tidsalderen. Hun nevnte viktigheten av å tillate seg selv å gå utover sitt fagfelt og utdanningsbakgrunn, «tillate deg selv og mislykkes så lenge det lar deg se hva du som person er god på, slik at du kan gjøre mer av det». Vi trenger ikke alltid å se på andre land eller steder som Silicon Valley og prøve å etterligne dem. For når det er snakk om innovasjon, så oppstår innovasjon og nytenkning noen ganger plutselig, noen ganger er det oversett, noen ganger er det i mangfoldet, andre ganger er det litt urovekkende og iblant er det til og med skjult. Så lenge du forstår nødvendigheten av en «kombinatorisk» vekst og tør å utforske noen uvanlige kombinasjoner i ditt yrke eller bedrift, så vil du lykkes til slutt. Eksempelvis, det å kombinere noe du er veldig god på med noe du ikke er fult så kjent med. Slike kombinasjoner vil øke læring og kompetanse, noe som vil hjelpe med å lukke «skill gap» som Norge står overfor i dag, samt forberede oss for fremtidens arbeidsmarked. Det aller viktigste ved dette vil nok være å bringe mangfoldet inn i norske virksomheter, og med mangfold menes det ikke alltid i form av kjønn og etnisitet. «Noen ganger er det snakk om kombinasjonen av erfaringer, tanker og ideer som er mangfold» avsluttet Silvija med å si.
Vi i MAK ønsker å gi en stor takk til våre foredragsholdere for å dele sine erfaringer og perspektiver med oss. En stor takk til Deichmanske bibliotek for et godt samarbeid.