MAK avholdt et vellykket workshop hos Google Norge i 2015 med Norgesdirektør, Jan Grønbech. Tema for samlingen var Disrupt or be disrupted. Vi fikk et innblikk i hvordan Google forutser fremtiden på bakgrunn av de raske teknologiske endringene. Samt fikk vi innsyn i konsekvenser og mulige løsninger dette kan skape for selskapene. Det var et vellykket program, som bestod av gode diskusjoner, gruppepresentasjoner og foredrag. MAK takker for et vellykket workshop og ser frem til fremtidig samarbeid med Google Norge.