MAK, varaordfører i Oslo Geir Lippestad, Oslo Kommune og vinnerne av KOSC var invitert til middag hjemme hos den pakistanske ambassadøren, Riffat Masood. Masood snakket om innsatsen for internasjonal kunnskapsutveksling, muligheter for oppstart og deling av kompetanse på tvers av landegrenser, og spesielt om potensialet for forretningsmuligheter mellom Norge og Pakistan. Masood understreket betydningen av å bygge broer mellom kulturer og nasjoner og hyllet i den sammenheng MAK for det arbeidet vi gjør på dette feltet gjennom å fremheve unge talenter og fremme mangfold som en ressurs og et konkurransefortrinn.
MAK takker Riffat Masood for sin gjestfrihet, og ser frem til å samarbeide med den pakistanske ambassaden i fremtidige prosjekter for å forbedre konkurranseevnen til både Norge og Pakistan.