NHOs årskonferanse samler årlig mer enn 1100 toppledere, inkludert statsministeren, statsråder, næringslivsledere og andre beslutningstakere fra alle bransjer og sektorer. I år leder av MAK, Javad Mushtaq, invitert til å holde et innlegg med tittelen «Mangfold er lønnsomt». Med utgangspunkt i sitt liv, internasjonale arbeidserfaring, og reise til over 50 land, delte han sine tanker om hvorfor mangfold er et stort ubenyttet potensial i Norge. Årets tema for konferansen var «Verdien av arbeid».

Javad, en av 8 søsken, er sønn av en arbeidsinnvandrer fra Pakistan som kom til Norge for å skape et bedre liv for seg og sin familie. Han lærte seg fra ung alder å være motstandsdyktig og ikke la andres manglende tro på han påvirke hans ambisjoner og mål. Han brukte motgangen som drivkraft til å gå fra å være dyktige til å bli eksepsjonell i sitt felt. Tanken var å vise at alle, uavhengig av kjønn, etnisitet eller sosial bakgrunn kan lykkes i et land som Norge, om man jobber hardt nok. Javad har bevist dette igjennom å vinne en rekke priser og utmerkelser, deriblant årets økonomistudent på tvers av alle skoler i Norge, pris for beste masteroppgave fra Oslo kommune, og ikke minst Harvard Business School MOC prosjektpris fra Michael E. Porter.

Likevel følte han seg tvunget til å reise ut. Han følte ikke at hans bakgrunn og talent ble verdsatt av norsk næringsliv. Han reiste internasjonalt, besøkte 4 kontinenter og over 50 land, i tillegg til å jobbe i bl.a. USA, Malaysia og Brasil. Her opplevde han sin interkulturelle bakgrunn som en stor ressurs og konkurransefortrinn. Det var utgangspunktet for å starte MAK, for å synliggjøre mangfold som et stort konkurransefortrinn i en stadig mer global verden.

Forskning viser at økt grad av mangfold kan føre til økt innovasjon og økt finansiell avkastning. I en stadig mer global verden er mangfold avgjørende for å forstå vår kundebase, våre markeder og bidra til å forbedre beslutningsprosesser. Likevel er det lite mangfold på toppen av Norge i dag, både i forhold til kjønn og etnisitet. Dette er ikke et problem – dette er et stort ubenyttet potensiale. Her kan vi bidra til å skape en forskjell.

MAK ønsker gjennom sitt arbeid å synliggjøre mangfold og talent, samt sette mangfold på agendaen i samfunnet som en ressurs for Norge og norsk næringsliv. For det er ingen tvil om at de lederne som lykkes i fremtiden er de som skjønner viktigheten av, implementerer, og leder mangfoldet.

Til slutt kom han med en utfordring til tilhørerne.  Hva skal du gjøre i 2018 for å utnytte mangfoldet?

Innlegget på YouTube: