Interkulturell kompetanse kan være helt avgjørende for å lykkes når du sendes til utlandet for et norsk selskap. Javad Mushtaq i MAK og styremedlem i Econa har opplevd det selv. Nå jobber han målrettet for å fortelle det til både bedrifter og unge ledertalenter med mangfoldig bakgrunn.

Leder av MAK, Javad Mushtaq, er intervjuet om mangfold og konkurransefortrinn i siste utgave av Magma av Econa. Les hele intervjuet under:
https://www.magma.no/mangfold-er-hemmeligheten-nar-norske-bedrifter-lykkes-ute