Mangfold og interkulturell kompetanse

Både i dag og fremover vil det være avgjørende for selskaper å ha ledere med interkulturell bakgrunn for å kunne hevde seg i en stadig mer global verden. En slik «mangelvare» i ledelsen kan gi konsekvenser, og skape hindringer for både den offentlige og private sektor, spesielt i møte med det internasjonale næringsliv.

I offentlig og privat næringsliv handler dette om hvordan man kan utvikle og utnytte etnisk mangfold og interkulturell kompetanse på en måte som kan bidra til å forbedre oppgaveløsning, øke konkurransekraften, samt utvikle nye og innovative løsninger på tradisjonelle problemstillinger.  Videre handler det om å få større legitimitet i samfunnet ved at næringslivet danner seg et bredere markedsbilde som avspeiler det mangfoldige samfunnet.

Ser vi på det internasjonale perspektivet på mangfold, har konsulentselskapet McKinsey gjennomført en rekke studier på hvorfor mangfold er viktig og hvilke faktorer dette spiller inn i ulike arbeidsplasser. Studiene konkluderer med at det i en stadig mer globalisert verden er et økende behov for selskaper å ha et større fokus på å fremme etnisk mangfold i ledelsen av organisasjoner.  Å fremme mangfold betyr å  aktivt benytte seg av kunnskapen og kompetansen til ansatte med interkulturell bakgrunn. Dette gjøres gjennom å tiltrekke, utvikle, veilede og beholde den neste generasjonen av globale, mangfoldige talenter og ledere på alle nivåer i en organisasjon.

Bedrifter som innser dette har i følge McKinsey opptil 35 prosent større sannsynlighet for å øke økonomisk avkastning- og kundetilfredshet, i tillegg til et større konkurransefortrinn, bedre beslutningstaking og ikke minst høyere medarbeidertilfredshet.

Etter vårt syn står derfor det norske næringslivet overfor to parallelle utfordringer. Det ene er å utvide mangfoldet i ledelsen av det norske næringslivet, og det andre er å kunne optimalt utnytte ressursene og den kompetansen en mangfoldig arbeidsstyrke besitter.

Det er  disse problemstillingene MAK har ambisjon om å ta for seg, synliggjøre og sette på dagsorden. Dersom vi skal klare å møte de raske endringene og den stadig økende konkurransekraften er det helt nødvendig for morgendagens Norge å kunne besitte på denne kompetansen.

MAK ønsker å tilrettelegge for å øke denne kompetansen gjennom sitt arbeid ved å bidra til å skape positiv påvirkning og sette dagsorden gjennom fag- og samfunnsengasjement. Da kan våre medlemmer og samarbeidspartnere  i felleskap ta sikte på å drøfte og diskutere disse dagsaktuelle temaene og problemstillingene.

MAK jobber aktivt med å ha oversikt over den relevante kompetansen innenfor dette området, og søker til enhver tid å være Norges fremste aktør på områdene som handler om mangfold og interkulturell kompetanse.

Les mer her om noen av våre tidligere initiativ her: