Ledelse

Ledelse2018-02-24T14:56:17+00:00

Ledelse

I en verden som stadig blir mer og mer globalisert, digitalisert og hvor internasjonalisering stadig preger vår hverdag, er det viktig for Norge å holde takt med den raske samfunnsutviklingen. Teknologien  har «visket» ut landegrenser og ført til betydelig mindre avstand mellom nasjoner. En mobil befolkning har ikke lenger én kultur eller ett sett med referanserammer å forholde seg til, men flere.

Hvordan skal Norge under slike uforutsigbare forutsetninger og raske endringer klare å være en ledende aktør? Hvordan kan norsk næringsliv kapitalisere på kompetansen til den nye generasjonen og derav øke sin konkurranseevne? Er norsk næringsliv i det hele tatt klar for økt internasjonalisering og mobilisering?

MAK setter fokus på nettopp disse problemstillingene gjennom å utvikle unge ambisiøse interkulturelle talenter med lederambisjoner, som tør å utfordre og utforske, og dermed være med på å bidra til å finne svar og løsninger på disse utfordringene. Disse er talenter som vil være morgendagens ledere.

MAK ønsker å fremme verdien av interkulturell kompetanse, og verdien av disse som ledere for norsk næringsliv. Dette gjør vi ved å invitere til aktuelle fagsamlinger og workshops med dyktige toppledere og fageksperter fra norsk næringsliv. Her legger vi til rette for utveksling av ideer, diskusjoner og interaktivitet mellom toppledere og unge talenter med mangfoldig bakgrunn og lederambisjoner. Dette er med på å synliggjøre den interkulturelle kompetansen i en faglig kontekst og bidrar med å øke forståelse for interkulturell kompetanse som konkurransefortrinn for norske næringslivsledere.

I april 2016 arrangerte vi Norges første ledertalentkonferanse for unge talenter med fokus på interkulturell kompetanse, MAK Leadership Forum: Den nye generasjonen. Sammen rettet vi blikket  mot temaene internasjonalisering, digitalisering og mangfold i lys av lederskap. Formålet med konferansen var å synliggjøre interkulturelt talent og bidra til å rette fokus på interkulturell kompetanse som en ressurs som kan være med på å øke konkurranseevnen til Norge og norsk næringsliv.

Samlingen ble vellykket og mange gode ideer ble utvekslet, nye kontakter ble knyttet, kompetansen ble hevet og fokuset på disse områdene ble synliggjort. MAK kunne i etterkant stolt hevde at «på kort tid har MAK vokst fra å være en visjon til å bli den største plattformen i Norge for unge mangfoldige ledertalenter med interkulturell bakgrunn og kompetanse».

MAK jobber i tillegg med ulike initiativ og lederutviklingsprogrammer som skal bidra til å akselerere prosessen for unge ledertalenter med mangfoldig og interkulturell bakgrunn til å bli klargjorte for å ta lederstillinger og styreverv.

På lang sikt ønsker MAK å bidra med å øke mangfoldet blant toppledelsen og styrene i Norge, som er underrepresentert i forhold til fageksperter med interkulturell kompetanse.

Les mer her om noen av våre tidligere initiativ her: