Ledelse

En globalisert og digitalisert verden hvor internasjonalisering stadig preger vår hverdag, er det viktig for Norge å holde utviklingstakten. Teknologi kjenner ikke landegrenser fjerner avstand mellom nasjoner. En mobil befolkning har ikke lenger én kultur eller ett sett med referanserammer å forholde seg til, men flere.

Hvordan skal Norge med klare å være en ledende aktør? Hvordan kan norsk næringsliv kapitalisere på kompetansen til den nye generasjonen og derav øke sin konkurranseevne? Er norsk næringsliv i det hele tatt klar for økt internasjonalisering og mobilisering?

Vi belyser disse utfordringene gjennom å utvikle unge ambisiøse interkulturelle talenter med lederambisjoner, som tør å utfordre og utforske, og dermed være med på å bidra til å finne løsninger. Dette er morgendagens ledere.

Vi vil fremme verdien av interkulturell kompetanse, og verdien av disse som ledere for norsk næringsliv. Dette gjør vi ved å invitere til aktuelle samlinger og workshops med dyktige toppledere og fageksperter fra norsk næringsliv. Her legger vi til rette for utveksling av ideer og diskusjoner mellom toppledere og unge talenter med mangfoldig bakgrunn og lederambisjoner. Dette er med på å synliggjøre den interkulturelle kompetansen i en faglig kontekst og bidrar med å øke forståelse for interkulturell kompetanse som konkurransefortrinn for norske næringslivsledere. MAK skal bidra til å øke mangfoldet blant toppledelsen og styrene i Norge, som er underrepresentert av fageksperter med interkulturell kompetanse.

I april 2016 arrangerte viMAK Leadership Forum: Den nye generasjonen, Norges første ledertalentkonferanse for unge talenter med fokus på interkulturell kompetanse. Sammen rettet vi blikket mot temaene internasjonalisering, digitalisering og mangfold i lys av lederskap. Konferansen synliggjorde interkulturelt talent og kompetanse som en ressurs som kan være med på å øke konkurranseevnen til Norge og norsk næringsliv.

Etter konkurransen konkluderte vi at «på kort tid har MAK vokst fra å være en visjon til å bli den største plattformen i Norge for unge mangfoldige ledertalenter med interkulturell bakgrunn og kompetanse».

MAK jobber i tillegg med ulike initiativ og lederutviklingsprogrammer som skal bidra til å akselerere prosessen for unge ledertalenter med mangfoldig og interkulturell bakgrunn til å bli klargjorte for å ta lederstillinger og styreverv.