Innovasjon og entreprenørskap

Hva vil skje i Norge når oljen tar slutt? Hvordan skal Norge klare å holde takt med den raske teknologiske utviklingen? Og hva bør vi gjøre for å mestre disse overgangene på en best mulig måte?

Vi tror at innovasjon og entreprenørskap er nøkkelen til fremtidens økonomiske og sosiale vekst i Norge. MAK har i to ambisjoner med denne satsingen:

  • Fremme flere entreprenører og gründere med interkulturell bakgrunn og synliggjøre fordelene med mangfoldige team for disse gründerne
  • Bidra til å øke Norges tiltrekningskraft og konkurranseevne som en global gründernasjon gjennom å utveksle kunnskap og bygge broer mellom talenter, gründere, investorer, institusjoner, bedrifter og på tvers av landegrenser

Vi skal tilrettelegge for nasjonale og internasjonale møteplasser hvor gründere og entreprenører kan møte investorer og andre relevante aktører i det offentlige og private næringslivet. Slik kan gründere og entreprenører få muligheten til å sette sine ideer ut i live, og finne nye løsninger på tradisjonelle og utfordringer i fellesskap med andre likesinnede.

I 2015 holdt vi vår første MAK-konferanse om innovasjon og entreprenørskap. Ved å samle relevante aktører fra næringslivet og gründermiljøene, skapte MAK en felles plattform hvor historier, ideer og kontaktinfo ble utvekslet.

Vi ville stimulere deltakerne til å finne innovative løsninger og utforske entreprenørskap, utfordre hverandre og løfte hverandre frem.

I senere tid har MAK holdt flere initiativ for gründere i samarbeid med flere relevante aktører, blant annet Den Amerikanske Ambassaden, Den Kanadiske Ambassaden, StartupLab, Oslo Kommune og globale gründere.