Entreprenørskap

//Entreprenørskap
Entreprenørskap2017-04-09T17:46:55+00:00

Innovasjon og entreprenørskap

Hva vil skje i Norge når oljen tar slutt? Er gullalderen over i Norge? Kan norsk økonomi bli like dominert av en annen sektor som oljesektoren har gjort?  Hvordan skal Norge klare å holde takt med den raske teknologiske utviklingen? Og hva bør vi gjøre for å mestre disse overgangene på en best mulig måte?

MAK ønsker å være pådriver for innovasjon og entreprenørskap i det norske samfunnet og på den måten være med på å bidra til økonomisk og sosial vekst. MAK har i utgangspunktet to ambisjoner med satsningen rundt innovasjon og entreprenørskap;

  • På den ene siden ønsker MAK  å fremme flere entreprenører og gründere med interkulturell bakgrunn og synliggjøre fordelene med mangfoldige team for disse gründerne
  • På den andre siden ønsker MAK å bidra til å øke attraktiviteten og konkurranseevnen til Norge som en ledende global gründernasjon gjennom å koble, synliggjøre, utveksle kunnskap og bygge broer mellom talenter, gründere, investorer, institusjoner, bedrifter og gründermiljøer på tvers av landegrenser

MAK ønsker å tilrettelegge for nasjonale og tverr-nasjonale møteplasser  hvor gründere og entreprenører kan møte investorer og andre relevante aktører i det offentlige og private næringslivet. Ved å fasilitere  for en slik plattform ønsker MAK å bidra til at gründere og entreprenører  kan få muligheten til å sette sine ideer ut i live, og ikke minst finne nye muligheter og løsninger på tradisjonelle problemstillinger og utfordringer i fellesskap med andre likesinnede.

I 2015 holdt MAK sin første MAK-konferanse om innovasjon og entreprenørskap med nettopp dette i fokus. Ved å samle relevante aktører fra næringslivet og gründermiljøene, skapte MAK en felles plattform hvor historier, ideer og kontaktinfo ble utvekslet.

Formålet med konferansen var å stimulere deltakerne til å fokusere på å finne innovative løsninger og utforske entreprenørskap, i tillegg til å lage  en møteplass  der man kunne dele de «store tankene» med andre likesinnede. Gjennom denne konferansen bidro MAK til å få deltagerne til å utfordre hverandre og løfte hverandre opp.

I senere tid har MAK holdt flere initiativ for gründere i samarbeid med flere relevante aktører, bl.a. Den Amerikanske Ambassaden, Den Kanadiske Ambassaden, StartupLab, Oslo Kommune og Globale gründere.

Les mer her om noen av våre tidligere initiativ her: