Den amerikanske ambassaden i Oslo, MAK og STARTUPLAB hadde gleden av å være vert for en interessant paneldebatt om temaene innovasjon og entreprenørskap hos den amerikanske ambassadørens residens 1.februar. Samlingen ble initiert av chargé d’affaires James DeHart, og ekspertpanelet bestod av Erik Harrell (CEO, Kahoot), Trond Riiber Knudsen (CEO, TRK Group), Rolf Assev (Partner, StartupLab) og Eyvind Sandvik (Partner, Arntzen de Besche). Panelet ga innsikt i hvordan det er å utvikle startup-selskaper, suksesskriterier for nyetableringer, hva investorene ser etter når de skal investere i et selskap, hvordan norske gründere kan etablere seg i USA og hvordan Norge kan lære av gründermiljøet i USA.

En mangfoldig gruppe på rundt 70 personer deltok på dette arrangement både fra nettverket til MAK og StartupLab. Denne samlingen var den første i rekken av samlinger med fokus på innovasjon og entreprenørskap og vi ser frem til enda flere i 2017 hvor vi i MAK kan bidra til å øke konkurranseevnen til Norge som et av verdens ledende nasjon innenfor entreprenørskap gjennom å koble, visualisere, utveksle kunnskap og bygge broer mellom mangfoldige talenter, gründere, investorer, institusjoner, bedrifter og nasjoner.