Workshop med Siri F. Abrahamsen om å utvikle fremtidens ledere

2017-04-20T21:53:36+00:00april 20th, 2017|Categories: Lederskap, Workshop|

Tirsdag arrangerte MAK workshop på Deichmanske Bibliotek, denne gang med den kompetente foredragsholderen og forfatteren, Siri F. Abrahamsen. Kveldens workshop hadde fokus på hva som kreves av fremtidens ledere og hva fremtidens lederskap vil dreie seg om. Det å være bevisst på de menneskelige relasjonene, personlig mestring og på hvilke type energi og effekt en har på andre mennesker rundt seg, vil være nøkkelfaktorer for å lykkes som fremtidens ledere. Siri engasjerte deltakerne på en utmerket måte med sin sjarmerende personlighet og entusiasme. Gjennom hele workshopen aktiverte Siri deltakerne ved å gi dem gruppeoppgaver med hensikt å sette i gang tanker og refleksjoner rundt egne opplevelser og erfaringer i livet som har bidratt til å forme oss som person, ledet oss mot de valgene vi har tatt og som har skapt og påvirket de vi er i dag. Hun understreket viktigheten av å være bevisst på å ikke begrense sine perspektiv i livet, og det å basere avgjørelsene vi tar på hva vi tror vi vet vil kun sette begrensinger for oss selv. Å lykkes som fremtidens handler mer om hvordan du faktisk er enn hvordan du tror du er. Spørsmålene du derfor må stille deg selv er blant annet; vil andre mennesker høre på deg? Vil de følge deg? Vil de støtte deg? Vil de la deg lede dem selv uten tittelen «leder»? Og sist, men ikke [...]