Lederskap

Hjem/Lederskap

Innoversity konferanse med Innovasjon Norge

2017-06-07T10:00:45+00:00juni 7th, 2017|Categories: Entreprenørskap, Lederskap, Mangfold|

MAK arrangerte i samarbeid med Innovasjon Norge «Innoversity konferanse» 9. mai på Stratos konferansehus i Oslo. Konferansen tok sikte på hvordan mangfold kan styrke norsk næringsliv i møte med global konkurranse og nye markeder, og hvordan mangfold kan øke innovasjon og lønnsomhet. Internasjonal forskning viser nemlig at økt mangfold i form av etnisitet, kulturell bakgrunn, kjønn, og alder kan bidra til mer innovasjon, forbedre økonomiske resultater og øke konkurransefortrinnet for selskaper og samfunnet generelt ved å omfavne mangfold som en ressurs. På konferansen hadde vi derfor gleden av å høre på flere dyktige foredragsholdere, blant annet uttalte Statssekretær Dilek Ayhan seg, i tillegg til byrådsleder, Geir Lippestad, kanadiske ambassadøren Artur Wilczynski og representanter for Google, McKinsey, King og Kahoot som alle tok for seg tema mangfoldssatsing i Norge. De delte sine praktiske eksempler fra egne virksomheter på hvordan og hvorfor de jobber med mangfold og inkludering. For vi vet at Norge tradisjonelt sett ikke vært et land med stor mangfoldsatsing, men dette ser vi er i ferd med å endre seg, noe som byr på mange muligheter for Norge og norsk næringsliv i årene fremover. Innovasjon Norge vil blant annet jobbe i enda større grad med å sette mangfold på agendaen.  Direktør for gründer- og oppstartbedrifter Pål T. Næss hevder at norske bedrifter konkurrerer i stadig større grad om å [...]

Workshop med Siri F. Abrahamsen om å utvikle fremtidens ledere

2017-04-20T21:53:36+00:00april 20th, 2017|Categories: Lederskap, Workshop|

Tirsdag arrangerte MAK workshop på Deichmanske Bibliotek, denne gang med den kompetente foredragsholderen og forfatteren, Siri F. Abrahamsen. Kveldens workshop hadde fokus på hva som kreves av fremtidens ledere og hva fremtidens lederskap vil dreie seg om. Det å være bevisst på de menneskelige relasjonene, personlig mestring og på hvilke type energi og effekt en har på andre mennesker rundt seg, vil være nøkkelfaktorer for å lykkes som fremtidens ledere. Siri engasjerte deltakerne på en utmerket måte med sin sjarmerende personlighet og entusiasme. Gjennom hele workshopen aktiverte Siri deltakerne ved å gi dem gruppeoppgaver med hensikt å sette i gang tanker og refleksjoner rundt egne opplevelser og erfaringer i livet som har bidratt til å forme oss som person, ledet oss mot de valgene vi har tatt og som har skapt og påvirket de vi er i dag. Hun understreket viktigheten av å være bevisst på å ikke begrense sine perspektiv i livet, og det å basere avgjørelsene vi tar på hva vi tror vi vet vil kun sette begrensinger for oss selv. Å lykkes som fremtidens handler mer om hvordan du faktisk er enn hvordan du tror du er. Spørsmålene du derfor må stille deg selv er blant annet; vil andre mennesker høre på deg? Vil de følge deg? Vil de støtte deg? Vil de la deg lede dem selv uten tittelen «leder»? Og sist, men ikke [...]

Perspektiver rundt teknologi og ledelse med Google, Microsoft og Polyteknisk Forening

2017-04-17T22:56:07+00:00mars 26th, 2017|Categories: Lederskap|

14. mars arrangerte MAK faglig samling med tre høyt kompetente og inspirerende bedriftsledere hos Deichmanske bibliotek i Oslo. Tema for samlingen var teknologi og ledelse. Vi hadde gleden av å høre på Kimberly Lein-Mathisen (CEO / GM av Microsoft Norge), Silvija Seres (president i Polyteknisk forening) og Jan Grønbech (CEO i Google Norge). De tre delte sine perspektiver på hvordan den teknologiske utviklingen endrer vår dagligdagse liv så vel som våre profesjonelle yrkesliv. Vår første keynote, Jan Grønbech, delte sine perspektiver på disruptive teknologier, og hvordanmarkeder og forretningsmodeller er i rask endring på bakgrunn av den eksponentielle teknologiske utviklingen. På den ene siden skaper dette nye muligheter og optimale løsninger for mennesker som er interessert i for eksempel Google Home, Emergency Engangs Drones o.l., men på den andre siden skaper dette også noen utfordringer. For Norge betyr det utfordringer i form av å miste jobbene vi har i dag, men også å skape nye som vil kreve blant annet en endring fra den tradisjonelle måten å drive forretninger på. Grønbech nevnte at det estimeres at hele 65 % av jobbene vi i dag utdanner oss til ikke lenger vil eksistere i fremtiden. For bedriftsledere vil det bety å utvikle og realisere forretningsmodeller som bidrar til å løse utfordringer og problemer. Vår andre keynote, Kimberly Lein-Mathisen tok for seg Microsofts syn [...]

MAK Leadership Forum 2016 med Kronprinsparet

2017-04-17T22:39:37+00:00april 26th, 2016|Categories: Lederskap, Mangfold|

”På kort tid har MAK vokst fra å være en visjon til å bli den største plattformen for unge talenter med interkulturell bakgrunn og kompetanse.” På tirsdag hadde MAK gleden av å arrangere Norges første ledertalentkonferanse for unge med interkulturell bakgrunn og kompetanse, MAK Leadership Forum – Den nye generasjonen. 200 talenter og ledere deltok på Oslo rådhus og vi hadde med oss Kronprinsparet som æresgjester. Lederkonferansen hadde temaene internasjonalisering, digitalisering og mangfold i lys av lederskap i fokus, og formålet var å diskutere hvorvidt en ny og mangfoldig generasjon kan ha behov for ny type lederskap. Konferansen ble åpnet av Byråd Geir Lippestad, etterfulgt av Leder av MAK, Javad Mushtaq, og deretter åpning av H.K.H. Kronprins Haakon. Konferansens første hovedtaler var CEO Accenture Norge, Tonje Sandberg, etterfulgt av CEO Kongsberg Digital, Hege Skryseth. Konferansen ble avsluttet med en kaffesamtale Frode Strand-Nielsen, Managing Partner i FSN Capital, Thina Saltvedt, Sjefsanalytiker i Nordea Markets, i tillegg til de to hovedtalerne. Formålet med konferansen var å synliggjøre interkulturelle talenter samt bidra til å rette fokuset på interkulturell kompetanse som en ressurs, som kan være med på å øke konkurranseevnen til norsk næringsliv. MAK fortsetter å tilrettelegge for arenaer for å synliggjøre mangfold som et konkurransefortrinn, hvor mangfoldige talenter og toppledere møtes. Et meget vellykket MAK Leadership Forum markerte startskuddet på en større [...]

Unlock Your Potential med Microsoft Norge

2017-04-17T22:25:07+00:00april 26th, 2016|Categories: Lederskap|

"You can not only unlock your potential, but you can make it grow". MAK arrangerte en inspirerende kveld i samarbeid med Microsoft Norge den 29. Mars 2016. Tema for samlingen var mangfoldsstrategi, reverse mentoring og growth mindset. Kvelden ble innledet av National Tech Officer, Shahzad Rana, som snakket om Microsofts «Diversity Strategy» og vektla hvor viktig det er å ha fokus på å utvide sin egen horisont for å tiltrekke seg nye muligheter. Microsoft har lenge vært kjent for sitt Reverse Mentoring program, hvor de gir unge talenter muligheten til å være mentor for en erfaren leder i organisasjonen. Magnus Lie, mentor for tidligere leder, Michael Jacobs, delte spennende erfaringer fra sin tid som mentor. Avslutningsvis snakket Henrik Høst, Direktør for privatmarked og konsument om hvordan Microsoft jobber med «Growth Mindset»-konseptet i selskapet for å fremme sine ledertalenter. Høst konkluderte med å si at "by growing your mindset, you grow your believes, your attitude and your effort". MAK takker alle som deltok på arrangementet, og spesielt takk til Microsoft for et godt samarbeid!

Hva vil skje i Norge etter oljen tar slutt? Med Thina Saltvedt og Nordea Markets

2017-04-17T22:21:30+00:00mars 26th, 2016|Categories: Lederskap|

1. mars avholdt MAK i samarbeid med Nordea Markets en faglig nettverkskveld, hvor temaet var "Hva vil skje i Norge etter oljen tar slutt? Norges fremste oljeanalytiker, Thina Saltvedt, innledet med å gi et historisk tilbakeblikk på utviklingen av norsk oljehistorie, etterfulgt av hvilket konsekvenser den lave oljeprisens har for Norge på mikro- og makronivå. Sesjonen ble avrundet med refleksjoner og interaktiv diskusjon rundt Norges muligheter innenfor fornybar energi, bærekraftig utvikling, tverrindustrielle teknologioverføringer og tilpasning til den raske teknologiske utviklingen. Thina rundet av sesjonen med å presisere at "oljen kommer fremdeles til å være viktig for Norge gående fremover, og jeg tror at vi ser et lys i enden av tunnelen mot slutten av 2016". MAK takker Nordea, Thina Saltvedt og Head of Employer Branding, Eivind Hoff for en vellykket faglig kveld.

Aim For Excellence – Inspirasjonskveld med Silvija Seres og Teresita Alvarez-Bjelland

2017-04-17T22:16:51+00:00januar 1st, 2016|Categories: Lederskap|

I 2016 avholdt MAK årets første samling med temaet aim for excellence. Tilstedet var Silvija Seres (President, Polyteknisk forening og uavhengig investor) og Teresita Alverez Bjelland (Leder for Harvard Alumni Association). Teresita og Silvija delte gode råd rundt identitet og karriere med deltakerne fra MAK nettverket. Teresita vektla hvor viktig der er å være seg selv og ta de valgene man brenner for, mens Silvija fokuserte på hvordan man oppnår suksess, hvor det å tørre å feile er svært viktig samt at reisen er minst like viktig som destinasjonen. MAK takker Silvija og Teresita for en inspirerende og lærerik kveld. For flere bilder av samlingen, besøk vår facebook side www.facebook.com/MAKorg

Vellykket samling med MAK og FSN Capital

2017-04-09T22:27:41+00:00oktober 5th, 2015|Categories: Lederskap|

Frode Strand-Nielsen, Managing Partner i FSN Capital, avholdt en inspirerende finanssamling for MAK i sine lokaler i dag. Frode er utdannet Harvard MBA, og har karrierebakgrunn som management consultant i Bain & Co., som grunnlegger av Arkwright, oppretter av M&A avd. i Swedbank og nåværende grunnlegger av PE-fondet FSN Capital. "You cannot be an investor if you don't have the appetite for risk." - en læring vi kan ta med oss også i vår karrierehverdag.

Disurpt or be disrupted – Workshop med MAK og Google Norge

2017-04-17T21:54:36+00:00september 26th, 2015|Categories: Lederskap|

MAK avholdt et vellykket workshop hos Google Norge i 2015 med Norgesdirektør, Jan Grønbech. Tema for samlingen var Disrupt or be disrupted. Vi fikk et innblikk i hvordan Google forutser fremtiden på bakgrunn av de raske teknologiske endringene. Samt fikk vi innsyn i konsekvenser og mulige løsninger dette kan skape for selskapene. Det var et vellykket program, som bestod av gode diskusjoner, gruppepresentasjoner og foredrag. MAK takker for et vellykket workshop og ser frem til fremtidig samarbeid med Google Norge.