Årlig arkiv: 2017

Hjem/2017

«Mangfold er hemmeligheten når norske bedrifter lykkes ute»

2017-12-06T19:55:07+00:00desember 6th, 2017|Categories: Generelt|

Interkulturell kompetanse kan være helt avgjørende for å lykkes når du sendes til utlandet for et norsk selskap. Javad Mushtaq i MAK og styremedlem i Econa har opplevd det selv. Nå jobber han målrettet for å fortelle det til både bedrifter og unge ledertalenter med mangfoldig bakgrunn. Leder av MAK, Javad Mushtaq, er intervjuet om mangfold og konkurransefortrinn i siste utgave av Magma av Econa. Les hele intervjuet under: https://www.magma.no/mangfold-er-hemmeligheten-nar-norske-bedrifter-lykkes-ute

Innoversity konferanse med Innovasjon Norge

2017-06-07T10:00:45+00:00juni 7th, 2017|Categories: Entreprenørskap, Lederskap, Mangfold|

MAK arrangerte i samarbeid med Innovasjon Norge «Innoversity konferanse» 9. mai på Stratos konferansehus i Oslo. Konferansen tok sikte på hvordan mangfold kan styrke norsk næringsliv i møte med global konkurranse og nye markeder, og hvordan mangfold kan øke innovasjon og lønnsomhet. Internasjonal forskning viser nemlig at økt mangfold i form av etnisitet, kulturell bakgrunn, kjønn, og alder kan bidra til mer innovasjon, forbedre økonomiske resultater og øke konkurransefortrinnet for selskaper og samfunnet generelt ved å omfavne mangfold som en ressurs. På konferansen hadde vi derfor gleden av å høre på flere dyktige foredragsholdere, blant annet uttalte Statssekretær Dilek Ayhan seg, i tillegg til byrådsleder, Geir Lippestad, kanadiske ambassadøren Artur Wilczynski og representanter for Google, McKinsey, King og Kahoot som alle tok for seg tema mangfoldssatsing i Norge. De delte sine praktiske eksempler fra egne virksomheter på hvordan og hvorfor de jobber med mangfold og inkludering. For vi vet at Norge tradisjonelt sett ikke vært et land med stor mangfoldsatsing, men dette ser vi er i ferd med å endre seg, noe som byr på mange muligheter for Norge og norsk næringsliv i årene fremover. Innovasjon Norge vil blant annet jobbe i enda større grad med å sette mangfold på agendaen.  Direktør for gründer- og oppstartbedrifter Pål T. Næss hevder at norske bedrifter konkurrerer i stadig større grad om å [...]

Workshop med Siri F. Abrahamsen om å utvikle fremtidens ledere

2017-04-20T21:53:36+00:00april 20th, 2017|Categories: Lederskap, Workshop|

Tirsdag arrangerte MAK workshop på Deichmanske Bibliotek, denne gang med den kompetente foredragsholderen og forfatteren, Siri F. Abrahamsen. Kveldens workshop hadde fokus på hva som kreves av fremtidens ledere og hva fremtidens lederskap vil dreie seg om. Det å være bevisst på de menneskelige relasjonene, personlig mestring og på hvilke type energi og effekt en har på andre mennesker rundt seg, vil være nøkkelfaktorer for å lykkes som fremtidens ledere. Siri engasjerte deltakerne på en utmerket måte med sin sjarmerende personlighet og entusiasme. Gjennom hele workshopen aktiverte Siri deltakerne ved å gi dem gruppeoppgaver med hensikt å sette i gang tanker og refleksjoner rundt egne opplevelser og erfaringer i livet som har bidratt til å forme oss som person, ledet oss mot de valgene vi har tatt og som har skapt og påvirket de vi er i dag. Hun understreket viktigheten av å være bevisst på å ikke begrense sine perspektiv i livet, og det å basere avgjørelsene vi tar på hva vi tror vi vet vil kun sette begrensinger for oss selv. Å lykkes som fremtidens handler mer om hvordan du faktisk er enn hvordan du tror du er. Spørsmålene du derfor må stille deg selv er blant annet; vil andre mennesker høre på deg? Vil de følge deg? Vil de støtte deg? Vil de la deg lede dem selv uten tittelen «leder»? Og sist, men ikke [...]

Perspektiver rundt teknologi og ledelse med Google, Microsoft og Polyteknisk Forening

2017-04-17T22:56:07+00:00mars 26th, 2017|Categories: Lederskap|

14. mars arrangerte MAK faglig samling med tre høyt kompetente og inspirerende bedriftsledere hos Deichmanske bibliotek i Oslo. Tema for samlingen var teknologi og ledelse. Vi hadde gleden av å høre på Kimberly Lein-Mathisen (CEO / GM av Microsoft Norge), Silvija Seres (president i Polyteknisk forening) og Jan Grønbech (CEO i Google Norge). De tre delte sine perspektiver på hvordan den teknologiske utviklingen endrer vår dagligdagse liv så vel som våre profesjonelle yrkesliv. Vår første keynote, Jan Grønbech, delte sine perspektiver på disruptive teknologier, og hvordanmarkeder og forretningsmodeller er i rask endring på bakgrunn av den eksponentielle teknologiske utviklingen. På den ene siden skaper dette nye muligheter og optimale løsninger for mennesker som er interessert i for eksempel Google Home, Emergency Engangs Drones o.l., men på den andre siden skaper dette også noen utfordringer. For Norge betyr det utfordringer i form av å miste jobbene vi har i dag, men også å skape nye som vil kreve blant annet en endring fra den tradisjonelle måten å drive forretninger på. Grønbech nevnte at det estimeres at hele 65 % av jobbene vi i dag utdanner oss til ikke lenger vil eksistere i fremtiden. For bedriftsledere vil det bety å utvikle og realisere forretningsmodeller som bidrar til å løse utfordringer og problemer. Vår andre keynote, Kimberly Lein-Mathisen tok for seg Microsofts syn [...]

MAK, Startup Lab og US Embassy arrangerte nettverkstreff rundt entreprenørskap

2017-04-17T22:49:03+00:00januar 26th, 2017|Categories: Entreprenørskap|

Den amerikanske ambassaden i Oslo, MAK og STARTUPLAB hadde gleden av å være vert for en interessant paneldebatt om temaene innovasjon og entreprenørskap hos den amerikanske ambassadørens residens 1.februar. Samlingen ble initiert av chargé d'affaires James DeHart, og ekspertpanelet bestod av Erik Harrell (CEO, Kahoot), Trond Riiber Knudsen (CEO, TRK Group), Rolf Assev (Partner, StartupLab) og Eyvind Sandvik (Partner, Arntzen de Besche). Panelet ga innsikt i hvordan det er å utvikle startup-selskaper, suksesskriterier for nyetableringer, hva investorene ser etter når de skal investere i et selskap, hvordan norske gründere kan etablere seg i USA og hvordan Norge kan lære av gründermiljøet i USA. En mangfoldig gruppe på rundt 70 personer deltok på dette arrangement både fra nettverket til MAK og StartupLab. Denne samlingen var den første i rekken av samlinger med fokus på innovasjon og entreprenørskap og vi ser frem til enda flere i 2017 hvor vi i MAK kan bidra til å øke konkurranseevnen til Norge som et av verdens ledende nasjon innenfor entreprenørskap gjennom å koble, visualisere, utveksle kunnskap og bygge broer mellom mangfoldige talenter, gründere, investorer, institusjoner, bedrifter og nasjoner.