Hva vil skje i Norge etter oljen tar slutt? Med Thina Saltvedt og Nordea Markets

2017-04-17T22:21:30+00:00mars 26th, 2016|Categories: Lederskap|

1. mars avholdt MAK i samarbeid med Nordea Markets en faglig nettverkskveld, hvor temaet var "Hva vil skje i Norge etter oljen tar slutt? Norges fremste oljeanalytiker, Thina Saltvedt, innledet med å gi et historisk tilbakeblikk på utviklingen av norsk oljehistorie, etterfulgt av hvilket konsekvenser den lave oljeprisens har for Norge på mikro- og makronivå. Sesjonen ble avrundet med refleksjoner og interaktiv diskusjon rundt Norges muligheter innenfor fornybar energi, bærekraftig utvikling, tverrindustrielle teknologioverføringer og tilpasning til den raske teknologiske utviklingen. Thina rundet av sesjonen med å presisere at "oljen kommer fremdeles til å være viktig for Norge gående fremover, og jeg tror at vi ser et lys i enden av tunnelen mot slutten av 2016". MAK takker Nordea, Thina Saltvedt og Head of Employer Branding, Eivind Hoff for en vellykket faglig kveld.