Loading...

Hvem er MAK?

Vi er en organisasjon som jobber for å øke konkurransekraften til Norge og norsk næringsliv gjennom å fokusere på interkulturell kompetanse som et konkurransefortrinn. Vi består av Norges største nettverk av unge ledertalenter med mangfoldig bakgrunn eller interesse for interkulturell kompetanse.

Hvem jobber vi mot?